DV Consult s.r.o. - veřejné zakázky, veřejná soutěž, zadávací řízení, právní služby

Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Pro veřejné zadavatele zajišťujeme:

  • Nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
  • Podlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce
  • Soutěže o návrh
  • Koncesní řízení (dle platného Koncesního zákona)

Veřejným zadavatelům poskytujeme rovněž kompletní právní služby a konzultace k problematice o zadávání veřejných zakázek.

Soukromým subjektům nabízíme Tender Management (organizaci a zajištění výběrových řízení na technologické dodávky, stavební práce a služby).