Koncesní řízení DV Consult s.r.o. (na základě mandátní smlouvy) - veřejné zakázky, veřejná soutěž, zadávací řízení, právní služby

Poskytování poradenských služeb při přípravě a realizaci koncesního řízení a navazujících aktivit dle koncesního zákona:

  • vypracování oznámení o zahájení koncesního řízení a poskytování poradenských služeb při posouzení kvalifikace dodavatelů
  • vypracování koncesní dokumentace koncesního řízení
  • vypracování návrhu koncesní smlouvy, včetně všech příloh na základě podkladů od zadavatele
  • vypracování výzvy k podání nabídek a provedení řízení o nabídkách, případně provedení koncesního dialogu
  • poskytování poradenských služeb při posouzení a hodnocení nabídek, včetně zpracování oznámení o výběru koncesionáře
  • vypracování žádosti o předchozí stanovisko MF k uzavření koncesní smlouvy
  • poskytování podpůrných poradenských služeb při schvalování koncesní smlouvy
  • poskytování podpůrných poradenských služeb při uzavírání smlouvy koncesního řízení

Koncesní zákon upravuje smlouvy, které spolu v rámci spolupráce uzavírají veřejnoprávní instituce a soukromé osoby, tzv. public private partnership (PPP).